Štampa

Automobilska asistencija, ili pomoć na putu se ugovara radi zaštite od mogućih neprijatnosti pri korišćenju motornih vozila u zemlji i inostranstvu. Pored finansijske sigurnosti, polisa automobilske asistencije omogućava  i efikasnu pomoć na putu.

Osiguranjem automobilske asistencije, nakon nastupanja osiguranog slučaja, osiguraniku se obezbeđuju asistentske usluge i pokrivaju troškovi njihovog izvođenja, u zavisnosti od paketa usluga za koje se osiguranik odlučio.

Kasko osiguranje

Paketi asistentskih usluga osiguranja obuhvataju zaštitu i brigu kako za korisnike, tako i za vozilo, od kojih su osnovne usluge:

Uslovi se razlikuju kod različitih društva za osiguranje, a moguće je ugovoriti i dodatne asistentske usluge. Najčešće se ugovara na period od 1 godine.

Na sajtu kaskoosiguranje.info koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više